Telefon

+46 (0) 70-854 11 29

Adress

Älvsjögårdsvägen 2
125 30 Älvsjö · Stockholm

Följ oss på

Medan Sveriges största fackförbund Unionens värld snurrar runt sina 660 000 medlemmar, gör Efmab rent hus på deras 9000 kvm stora kontor.

Efmab och Unionen ingick ett nytt samarbete i juni 2019, där 8 våningar kontor och öppna landskap behöver städas varje dag, 24 h om dygnet.

Plats

Stockholm

Uppdragsgivare

Unionen

Tjänster

Kontorsstäd, Avfallshantering, Specialstäd, Möbelflytt, Trappstäd

Unionen är numera Sveriges största fackförbund med över 660 000 medlemmar, tillhörande TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och ett av de yngsta stora fackförbunden i Sverige (grundat 2008). I facket ingår alla yrkesgrupper som kategoriseras som tjänstemän inom den privata sektorn, och även egenföretagare kan vara medlemmar. Unionen finns i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag och ideella organisationer och föreningar. Även egenföretagare och högskolestudenter kan vara medlemmar i Unionen.

Unionens filosofi ”Allt kan bli bättre”, som till stora delar handlar om att vara lösningsinriktad snarare än problemfokuserad, går fint i linje med Efmabs sätt att jobba och verka. ”Allt är möjligt” är Efmabs egen idé och tillvägagångssätt som ligger till grund för många samarbeten.

9 000 kvadratmeter, fördelade på kontor och konferensrum, kräver en dedikerad och stark personalstyrka dygnet runt. 8 arbetsledare delar på uppdraget och den största arbetsbelastningen ligger på kvällstid. I Unionens värld cirkulerar många människor och gäster dagligen där parallella möten och seminarium äger rum samtidigt, vilket kräver en välplanerad organisation och flexibilitet från Efmab på många plan. Efmab är stolta över att kunna leverera ett flertal städtjänster till Sveriges största fackförbund, inklusive sitt excellenta städmanér, noggrannhet och ett personligt engagemang.