”De levererar hög kvalitet, hyser stor respekt för vårt arbete och våra krav och vi har en bra kommunikation på alla plan .